Засідання громадських рад при Держенергоефективності та НКРЕКП

13 листопада 2015 року об 11.00 в МВЦ відбулося спільне засідання громадських рад при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На міроприємстві виступили:

1) Улида В.Ю. - Голова Вищої Ради енергоаудиторів та енергоменеджерів України

"Стимулювання природних монополій в галузі електроенергетики, газової промисловості та комунального господарства щодо  підвищення їх енергоефективності та впровадження енергозберігаючих заходів серед споживачів"

В.Улида відзначив, щона сьогоднішній день заходи по енергозбереженню переважно зосереджені на кінцевому споживачеві. Проте, значні втрати спостерігаються саме на шляху до споживача. В умовах збільшення тарифів для споживачів населення зацікавлене в ефективності енергосистеми. Наразі втрати на підході до споживача складають близько 70%. Зараз необхідно сконцентрувати увагу не тільки на кінцевих споживачах, але й на природних монополіях, а саме на відповідальності природних монополій за ефективне споживання енергоресурсів та стимулюванні енергокомпаній до зменшення витрат і впровадження енергозберігаючих заходів серед споживачів.

Вирішили:

   1. Відзначити, що обов’язкове проведення  енергоаудиту діяльності компаній-постачальників енергоресурсів та природних монополій є необхідною, першочерговою умовою для зменшення втрат енергоресурсів та підвищення енергоефективності в енергетичній галузі та комунальному господарстві.

   2. Рекомендувати Держенергоефективності та НКРЕКП запровадити спільний механізм державного регулювання діяльності компаній – природних монополій в галузі електроенергетики, газової промисловості та комунального господарства, який забезпечуватиме обов’язкове першочергове врахування завдань з підвищення енергоефективності при виконанні зазначеними компаніями модернізації та нового будівництва мереж та інфраструктури;

   3. Рекомендувати НКРЕКП та Держенергоефективності розробити нормативні документи щодо зобов'язання енергетичних компаній та надавачів комунальних послуг щорічно зменшувати обсяги реалізації за рахунок  впровадження енергозберігаючих заходів, як в діяльності компаній так і серед споживачів. Рекомендувати визначити таке зобов’язання енергокомпаній, як обов’язкову необхідну умову при переході ними до стимулюючого тарифоутворення.

2) Гелетуха Г.Г. – Голова правління Біоенергетичної асоціації України.

"Щодо тарифоутворення на теплову енергію, що виробляється з відновлюваних джерел енергії"

Г.Гелетуха відзначив, що сектор виробництва теплової енергії з ВДЕ для бюджетних організацій активно розвивався у 2014 році, але у 2015 - увійшов у стагнацію. Встановлення тарифів на теплову енергію для цього сектору регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 453 "Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів", яка встановлює тариф на виробництва тепла з ВДЕ на рівні  "середньозваженого" тарифу на виробництво тепла з комерційного газу.

Вирішили:

   1. Визнати неврегульованість і недосконалість процедур встановлення тарифів на теплову енергію з ВДЕ для бюджетних організацій та в ЖКГ для потреб населення. Через таку тарифну політику сектор виробництва теплової енергії з ВДЕ для населенняне розвивається взагалі, і заміщення природного газу біопаливами не відбувається. Сектор виробництва теплової енергії з ВДЕ для бюджетної сфери суттєво скоротив темпи свого розвитку в порівнянні з 2014 р.

   2. РекомендуватиНКРЕКП, Мінрегіонбуду, Кабінету Міністрів України врегулювати питання встановлення тарифів на теплову енергію з ВДЕ для бюджетних організацій та в ЖКГ для потреб населення, наприклад, через зміни в постанов Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 293 "Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання" та від 10.09.2014 № 453 "Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів" або через підготовку змін в Закон України "Про теплопостачання". НКРЕКП при створенні робочої групи  з опрацювання цього питання залучити представників профільних асоціацій, що працюють в цій галузі. 

3) Конеченков А.Є. - Голова правління Української Вітроенергетичної Асоціації

"Можливості розвитку децентралізованої електрогенерації за рахунок ВДЕ в домашніх господарствах України"

А. Конеченков зосередив увагу присутніх на необхідності спрощення отримання "зеленого" тарифу для домогосподарств, які виробляють електроенергію з енергії сонця та вітру та надав слово Хабатюку О.П. – директору Фонду екологічних інвестицій.

"Спрощення порядку отримання «зеленого» тарифу для домогосподарств, які виробляють електроенергію з енергії сонця та вітру"

О. Хабатюк представив існуючі ставки оподаткування доходів фізичних осіб від продажу електроенергії за "зеленим" тарифом та зазначив, що діюча податкова система та правило нетто-перетоку суттєво погіршує умови для роботи СЕС домогосподарств в порівнянні із комерційними СЕС.

Вирішили:

   1. Щонайшвидше прийняти та зареєструвати в Мінюсті постанову про внесення змін до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕ від 27.02.2014 № 170.

   2. Щонайшвидше прийняти та зареєструвати в Мінюсті постанову про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 26.07.1999 № 1357.