Як забезпечити сталий розвиток Донбасу після закриття збиткових вугільних шахт – міжнародне дослідження

12 червня 2019

Незалежні експерти з 4-х європейських країн за ініціативи громадських організацій України та Німеччини підготували дослідження “Досвід трансформації шахтарських регіонів: рекомендації для України”. Його результати було презентовано 12 червня у Києві за участі представників громадськості, міністерств, шахтарських міст та експертного середовища. Проаналізувавши процес закриття вугільних підприємств у Німеччині, Румунії, Чехії та деяких містах України, автори дослідження розробилипрактичні поради для влади на національному та місцевому рівнях. Вони мають допомогти проводити подальшу ліквідацію шахт із меншими негативними соціальними та економічними наслідками для регіону.

Одні з перших кроків для справедливої трансформації шахтарських регіонів – це:

  • Створити комісію зі структурних змін, яка включатиме представників усіх зацікавлених сторін та місцевого населення і розроблятиме рекомендації для подальших планів реструктуризації;
  • Визначити дату повної відмови від вугілля в енергетиці та припинити будь-які дотації у цей сектор;
  • Створити спеціальні фонди з питань диверсифікації економіки, розвитку інфраструктури, пенсійного забезпечення, освіти тощо.

Такі кроки допоможуть встановити діалог між національною та місцевою владою, громадянським суспільством, бізнесом, науковцями та працівниками вугільної сфери. Спільними зусиллями всі ці сторони мають запустити програми економічного та соціального розвитку, сприяти переходу до сталого виробництва енергії та створенню нових освітніх, наукових та інноваційних інституцій.

“Україна уже поступово ліквідовує збиткові та застарілі вугільні шахти. За інформацією Міненерговугілля, з 2004 року в Україні 68 державних гірничих підприємств вже закрилися, ще 19 – ліквідуються або готуються до ліквідації. Протягом 1991-2018 років кількість працівників на державних шахтах зменшилась від майже мільйона до 42 000 людей. Рекомендації міжнародних експертів, надані у цьому дослідженні, мають розпочати дискусію щодо перекваліфікації та працевлаштування звільнених працівників, економічної перебудови регіону”, – коментує Костянтин Криницький, координатор кампанії “Справедлива трансформація вугільних регіонів”, Екодія.