Всеукраїнська громадська організація «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України» підписала Меморандум з ДП НАЕК Енергоатом

13 березня 2018

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Всеукраїнська громадська організація «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України» підписали Меморандум про співпрацю у сфері енергоефективності. Документ було підписано та презентовано 13 березня 2018 року під час семінару щодо впровадження в Компанії систем енергоменеджменту.

 

У рамках Меморандуму сторони працюватимуть над досягненням ефективного співробітництва у сферах енергозбереження, енергоефективності та енергетичного менеджменту у відповідності до законодавства України, національних стандартів України та кращих світових практик. А саме, над підвищенням енергоефективності НАЕК «Енергоатом», зокрема, шляхом впровадження систем енергетичного менеджменту та сучасних енергоефективних технологій на всіх рівнях Компанії.

 Під час вступної промови президент Енергоатома Юрій Недашковський наголосив, що: «Розробка та запровадження енергетичної політики забезпечить впровадження в Компанії економічно обґрунтованих заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. Така діяльність має забезпечити ряд вигод організаційного, фінансово-економічного та насамперед репутаційного характеру, що у підсумку має підвищити продуктивність та конкурентоспроможність Енергоатому, а також зміцнить довіру до Компанії з боку міжнародних фінансових інституцій. Крім того ці заходи набувають особливої актуальності в контексті підготовки Енергоатома до роботи на лібералізованому ринку електричної енергії та створення умов для експорту електричної енергії. Адже цілком зрозуміло, що реформування енергетичного ринку потребує підвищення ефективності системи управління Компанії та удосконалення відповідних бізнес-процесів з метою забезпечення конкурентної переваги за всіма видами діяльності».

Також він підкреслив, що впровадження систем енергетичного менеджменту та проведення енергетичних аудитів стануть підготовкою для реалізації проектів з підвищення енергоефективності та зменшення нераціонального використання енергії та допоможуть запобігти шкідливому техногенному впливу на довкілля. Впровадження кращих світових практик управління енерговикористанням підвищать конкурентоспроможність Компанії на ринку електричної енергії. Зокрема, впровадження комплексної системи навчання за напрямами: «Системи енергетичного менеджменту», «Енергетичний аудит» та «Енергоефективні ринки електричної енергії», підвищить кваліфікацію працівників Компанії.

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук нагадав, що Україна залучає кращі європейські практики у сфері енергоефективності. Зокрема, важливість впровадження систем енергетичного менеджменту на підприємствах визначено 27-ою Директивою ЄС «Про енергоефективність», на основі якої Держенергоефективності вже розроблено відповідний проект Закону України «Про енергетичну ефективність».

«Підвищення енергетичної ефективності державних підприємств є рушійним фактором розвитку національної економіки. Зокрема, завдяки лише запровадженню системи енергоменеджменту, при мінімальних капіталовкладеннях можна скоротити енергоспоживання на 10-20%. Заощаджені на енергоносіях кошти варто спрямовувати на подальшу реалізацію енергоефективних заходів», - наголосив Сергій Савчук.

Він також розповів, що в рамках підписаного Меморандуму Держенергоефективності буде надавати всю необхідну консультативно-методологічну допомогу у процесі впровадження системи енергетичного менеджменту в НАЕК «Енергоатом», залучаючи кращий міжнародний досвід.

Директор Інституту з енергозбереження НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Сергій Денисюк акцентував увагу, що фахівці інституту будуть брати участь щодо методичної, методологічної, технологічної, інжинірингової, навчальної та консультативної допомоги Енергоатому в питаннях розробки та реалізації заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності, впровадження енергозберігаючих технологій та устаткування на об’єктах Компанії, розробки та впровадження систем енергомоніторингу: «Наші фахівці готові брати участь в розробці нормативних актів та інструкцій у сфері енергозбереження, енергоефективності та систем енергетичного менеджменту, надавати допомогу у розробці відповідної проектної та технічної документації. Розробляти та впроваджувати системи енергетичного менеджменту Компанії відповідно до національних стандартів серії ДСТУ ISO 50000, а також впроваджувати заходи з модернізації генерації та енергетичної інфраструктури Компанії у відповідності до концепції Smart Grid в умовах подальшої лібералізації ринку електричної енергії України. Та багато інших заходів в рамках комплексної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Енергоатому».

Президент ГО «Вищої ради енергоаудиторів та енергоменеджерів України» Вадим Улида висловив сподівання, що досвід Вищої ради енергоаудиторів стане у нагоді під час створення та подальшого впровадження систем енергетичного менеджменту в Енергоатомі: «Цей семінар стане початком активного руху НАЕК «Енергоатом» у напрямку енергозбереження та підвищення енергоефективності. Система енергоменеджменту, яка визначається серією міжнародних стандартів ISO 5000, успішно впроваджена у багатьох країнах світу і стала по суті невід’ємним елементом в управлінні сучасних енергетичних компаній, аналогічно стандартам управління якістю ISO 9001. Основне завдання – це забезпечення контролю та зменшення використання енергоресурсів при забезпеченні ефективності роботи компанії та дотриманні всіх вимог безпеки. Атомні електростанції Енергоатома виробляють половину електроенергії в країні. Впровадження системи енергоменеджменту буде мати суттєвий економічний ефект для Компанії - очікуваний економічний ефект від підвищення ефективності технологічних процесів може становити більше 100 млн грн на рік, та позитивно вплине на зменшення енергоємності економіки України, що є надзвичайно важливо в сьогоднішніх умовах».

Підсумовуючи, всі сторони висловили сподівання, що принцип взаємної довіри, який прописаний в Меморандумі, дозволить більш ефективно досягнути основної мети – запровадити сучасні енергозберігаючі й енергоефективні технології та системи енергетичного менеджменту на всіх рівнях Компанії й тим самим підвищити енергоефективність НАЕК «Енергоатом» у відповідності до законодавства України, національних стандартів України та кращих світових практик.

За матеріалами:  www.energoatom.kiev.ua/