Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.02.2013 №142 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Укра

 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ

18.02.2013  № 142

 

  Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 березня 2013 р. 
за № 393/22925

 

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, і форми для подання запиту на одержання публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

форму для подання запиту на одержання публічної інформації.

2. Відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю (Іоанно І. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Пашкевича М.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України

І.М. Прасолов
ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження УкраїниМ.О. Пашкевич
     

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
18.02.2013  № 142
  Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 березня 2013 р. 
за № 393/22925

 

 

ПОРЯДОК 
складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон).

1.3. Доступ до публічної інформації Держенергоефективності забезпечується шляхом надання інформації за запитами на одержання публічної інформації.

1.4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

II. Складання та подання запитів на одержання публічної інформації

2.1. Запитувач має право звернутися до Держенергоефективності із запитом на одержання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на одержання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на одержання публічної інформації подається Держенергоефективності в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефоном, факсом, електронною поштою.

2.4. Письмовий запит на одержання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на одержання публічної інформації (далі - форма запиту).

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті Держенергоефективності та на інформаційних стендах в адміністративних будівлях Держенергоефективності.

2.8. Запитувач може заповнити форму для подання електронного запиту на одержання публічної інформації безпосередньо на веб-сайті Держенергоефективності.

2.9. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, факсом, електронною поштою або телефоном.

2.10. Запит на інформацію може бути поданий запитувачем особисто до управління популяризації та зв’язків з громадськістю, яке організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності.

2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа управління популяризації та зв’язків з громадськістю із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Держенергоефективності, дати надходження та вхідного номера запиту. Копія запиту повертається особі, яка його подала.

Начальник відділу доступу 
до публічної інформації 
та розгляду звернень громадян 
управління комунікацій 
з громадськістю
І.О. Іоанно

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
18.02.2013  № 142

 

 

ФОРМА 
для подання запиту на одержання публічної інформації

Розпорядник 
інформації
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Запитувач

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування юридичної

________________________________________________________________ 
особи, прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача - для юридичних

________________________________________________________________ 
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

________________________________________________________________ 
поштова та/або електронна адреса, контактний телефон)

Запит 
на інформацію

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                              (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати в установлений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ________________________________________________ 
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, 
________________________________________________ 
будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _______________________________________________ 
(електронна адреса)
факсом ______________________________________________ 
(номер факсу)
телефоном ______________________________________________ 
(номер телефону)
________ 
      (дата)
___________ 
(підпис)
     
__________ 
Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, розміщена на веб-сайті за адресою: www.saee.gov.ua.
  2. Запит на інформацію може бути поданий: 
на поштову адресу: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12 (на конверті слід указувати "Публічна інформація"); 
на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
факсом: (044) 590-59-61, 590-59-75; 
телефоном: (044) 590-59-60, 590-59-74.
  3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня одержання запиту.
  4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  5. Інформація на запит надається безоплатно.
  6. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
  7. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках: 
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 6 цих приміток; 
не дотримано вимог щодо складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Начальник відділу доступу 
до публічної інформації 
та розгляду звернень громадян 
управління комунікацій 
з громадськістю
І.О. Іоанно