Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.08 №1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                  від 17 грудня 2008 р. N 1567-р

                               Київ

            Про програми підвищення енергоефективності

              та зменшення споживання енергоресурсів

     1. Мінпаливенерго,      Мінвуглепрому,       Мінтрансзв'язку,

Мінагрополітики,          Мінрегіонбуду,          Мінпромполітики,

Мінжитлокомунгоспу,   Мінприроди,   Міноборони,    Держінвестицій,

Держводгоспу,    Держкомлісгоспу,    НАК    "Нафтогаз    України",

Держкомтелерадіо  і  Укравтодору  за  участю  МОН  і  Національної

академії  наук  розробити  та  за  погодженням з НАЕР затвердити в

установленому  порядку  до  1  липня  2009  р.  галузеві  програми

підвищення енергоефективності на 2010-2014 роки,  пріоритетом яких

повинне  стати  зменшення  енергоємності   валового   внутрішнього

продукту.

     У разі  виникнення  потреби  у державній підтримці здійснення

заходів,   спрямованих   на   зменшення   енергоємності   валового

внутрішнього  продукту,  розробити  та  подати на розгляд Кабінету

Міністрів   України   державні   цільові    програми    підвищення

енергоефективності на 2010-2014 роки.

     2. Міністерствам,  іншим центральним органам виконавчої влади

розробити та за погодженням з НАЕР затвердити до 1 липня  2009  р.

програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами

шляхом їх раціонального використання.

     3. НАЕР забезпечити:

     надання міністерствам,  іншим центральним органам  виконавчої

влади,   НАК  "Нафтогаз  України"  рекомендацій  і  методологічної

підтримки   для   розроблення   галузевих    програм    підвищення

енергоефективності на   2010-2014   роки   та   програм  зменшення

споживання енергоресурсів бюджетними установами;

     розроблення проекту Державної цільової  економічної  програми

енергоефективності  на  2010-2015  роки  з урахуванням відповідних

положень галузевих програм підвищення енергоефективності.

     4. Установити,  що в результаті виконання програм, зазначених

у  пунктах  1  і  2  цього розпорядження,  зменшення енергоємності

валового  внутрішнього  продукту  та   споживання   енергоресурсів

бюджетними  установами  повинне  досягти  у  2014 році 20 і більше

відсотків рівня 2009 року.

     5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

НАК  "Нафтогаз  України"  забезпечити  починаючи з 2010 року до 10

числа другого місяця, що настає за кожним півріччям, надсилання до

НАЕР  інформації  про  стан виконання галузевих програм підвищення

енергоефективності і програм зменшення  споживання  енергоресурсів

бюджетними  установами  за встановленими Агентством формами для її

узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України до  25  числа

зазначеного місяця.

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 37