Директива 2010/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичної ефективності будівель

ПЛАН
імплементації Директиви 2010/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичної ефективності будівель

1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України щодо енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд, в якому, зокрема, передбачити вимоги щодо проведення паспортизації та сертифікації енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд під час їх введення в експлуатацію та експлуатації, здійснення контролю та інших заходів щодо енергоефективності, передбачених Директивою.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 1 березня 2015 року.

2. Розробити нормативно-правовий акт щодо визначення методів розрахунку енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд під час їх введення в експлуатацію та експлуатації.

Мінрегіон,  Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 1 червня 2015 року.

3. Розробити проекти актів щодо визначення мінімальних вимог до енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд або їх частин з метою забезпечення оптимального рівня рентабельності.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 1 червня 2015 року.

4. Розробити нормативно-правові акти щодо визначення методів розрахунку оптимальних параметрів енергоефективності з урахуванням проектного життєвого циклу житлових будинків, будівель та споруд відповідно до Делегованого регламенту ЄС від 16 січня 2012 р. № 244/2012 про порівняльну методологічну основу розрахунків.

Мінрегіон,  Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 1 червня 2015 року.

5. Внести зміни до державних будівельних норм у частині удосконалення вимог до енергоефективності технічних систем житлових будинків, будівель та споруд під час їх будівництва та реконструкції, зокрема впровадження інтелектуальних систем вимірювання.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 1 червня 2015 року.

6. Сприяти впровадженню інтелектуальних систем вимірювання під час будівництва та реконструкції житлових будинків, будівель та споруд відповідно до пункту 2 додатка Iдо Директиви 2009/72/ЄС.

Мінрегіон.

Постійно.

7. Розробити проекти нормативно-правових актів щодо:

визначення показника енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд, які значною мірою використовують відновлювані джерела енергії та альтернативні види палива (будівлі з майже нульовим споживанням енергії);

затвердження вимог щодо проектування зазначених житлових будинків, будівель та споруд;

будівництва  після 31 грудня 2018 р. будівель, в яких розміщуватимуться державні органи, а після 31 грудня 2020 р. — усіх житлових будинків, будівель та споруд з дотриманням вимог щодо проектування житлових будинків, будівель та споруд, які значною мірою використовують відновлювані джерела енергії та альтернативні види палива (будівлі з майже нульовим споживанням енергії).

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 31 грудня 2015 року.

8. Розробити проект акта щодо здійснення заходів для підвищення рівня енергоефективності будівель, в яких розміщуються державні органи, з 1 січня 2015 року.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 1 червня 2015 року.

9. Проаналізувати нормативно-правові акти, що регулюють порядок застосування заходів та інструментів, аналогічних тим, що передбачені Директивою, а також світовий досвід застосування таких заходів та інструментів, у тому числі фінансового характеру, які сприятимуть досягненню цілей Директиви, та подати на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції щодо їх удосконалення.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 1 березня 2015 року.

10. Розробити проект акта щодо стимулювання підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, будівлях та спорудах.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку за участю НКРЕКП.

До 1 червня 2015 року.

11. Забезпечити:

розроблення проектів актів щодо визначення вимог до суб’єктів господарювання та експертів, що проводять перевірки систем опалення та кондиціювання повітря, порядку проведення таких перевірок зазначеними суб’єктами господарювання та експертами, складення звітів за результатами перевірок та здійснення контролю за достовірністю інформації, зазначеної у таких звітах, шляхом випадкової вибірки;

розроблення проекту нормативно-правового акта щодо інформування громадськості про умови підготовки і вимоги до суб’єктів господарювання та експертів, що проводять перевірки систем опалення та кондиціювання повітря, оприлюднення переліків зазначених суб’єктів господарювання та експертів.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 1 червня 2015 року.

12. Забезпечити проведення комплексних інформаційних заходів з метою розповсюдження інформації про імплементацію Директиви в частині методів оптимізації енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд.

Мінрегіон,  Держенергоефективності за участю НКРЕКП.

Постійно.

13. Забезпечити запровадження консультацій із заінтересованими сторонами стосовно здійснення заходів щодо підвищення рівня енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд з метою імплементації Директиви.

Мінрегіон,  Держенергоефективності за участю НКРЕКП.

Постійно.

14. Забезпечити контроль за дотриманням положень законодавства про енергоефективність житлових будинків, будівель та споруд.

Мінрегіон,  Держенергоефективності.

Постійно.

15. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Національного плану дій щодо збільшення кількості житлових будинків, будівель та споруд, які значною мірою використовують відновлювані джерела енергії та альтернативні види палива (будівель з майже нульовим споживанням енергії).

Мінрегіон,  Держенергоефективності.

До 1 червня 2015 року.

16. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, подавати Мінрегіону та Держенергоефективності інформацію про хід їх виконання.

Щокварталу до 10 числа   наступного місяця

17. Держенергоефективності подавати Секретаріатові Енергетичного Співтовариства звіт про стан імплементації директиви.

щороку до 30 червня наступного за звітним року

___________________