Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р. про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

ПЛАН
імплементації Директиви 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

1. Забезпечити розроблення нових та удосконалення діючих національних стандартів, необхідних для впровадження системи енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів і гармонізованих з міжнародними, зокрема європейськими, стандартами.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

Постійно.

2. Забезпечити доведення інформації про споживання електроенергії до кінцевих споживачів відповідно до вимог статті 4 Директиви.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

До 31 грудня 2014 року.

3. Розробити проект акта, в якому передбачити:

встановлення вимог щодо розміщення на ринку, продажу і введення в експлуатацію енергоспоживчих продуктів, підготовки технічної документації, марок та описів таких продуктів і відповідальності за достовірність зазначеної документації, а також належного маркування енергоспоживчих продуктів і здійснення торгівлі, у тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку, даними продуктами;

неприпустимість заборони, обмеження чи перешкоджання розміщенню на ринку або введенню в експлуатацію енергоспоживчих продуктів, які відповідають вимогам Директиви.

Мінрегіон,

Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 31 грудня 2014 року.

4. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів щодо затвердження проектів технічних регламентів енергетичного маркування за типами енергоспоживчих продуктів.

Мінрегіон,

Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

Постійно.

5. Забезпечити здійснення державного ринкового нагляду за додержанням вимог технічних регламентів енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, розроблених відповідно до Директиви.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Постійно починаючи з дати обов’язкового застосування відповідного технічного регламенту.

6. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, подавати Мінрегіону та Держенергоефективності інформацію про хід їх виконання.

Щокварталу до 10 числа

наступного місяця

7. Держенергоефективності  подавати Секретаріатові Енергетичного Співтовариства звіт про стан імплементації директиви.

щороку до 30 червня наступного за звітним року

_____________________