Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. № 499-р "Про схвалення розробленого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження плану імплементації деяких актів законодавства ЄС"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 травня 2015 р. № 499-р

Київ

Про схвалення розробленого Державним
агентством з енергоефективності та
енергозбереження плану імплементації
деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблений Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження план імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначеного плану;

за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до плану;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. № 499-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється
згідно із схваленим планом

1. Делегований Регламент Комісії (ЄС)№ 65/2014від 1 жовтня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування побутових печей і витяжок (Офіційний вісник ЄС,L29/1, 31 січня 2014 р., с. 1—32).

2. Директива Комісії 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 р. про виконання Директиви Ради 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових прально-сушильних машин (Офіційний вісник ЄС,L266, 18 жовтня 1996 р., с. 1—27).

3. Делегований Регламент Комісії (ЄС)№ 1062/2010від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових телевізорів (Офіційний вісник ЄС,L314, 30 листопада 2010 р., с. 64—80).

4. Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів (Офіційний вісник ЄС,L178, 6 липня 2011 р., с. 1—72).

5. Делегований Регламент КомісіїЄС № 1059/2010від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради відносно енергетичного маркування побутових посудомийних машин (Офіційний вісник ЄС,L314, 30 листопада 2010 р., с. 1—16).

6. Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин (Офіційний вісник ЄС,L123, 9 травня 2012 р., с. 1—26).

______________________________