Директива 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 р. про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС

ПЛАН
імплементації Директиви 2006/32/ЄСЄвропейського Парламенту і Ради про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС

1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Національного плану дій з енергоефективності, в якому, зокрема, передбачити визначення національного індикативного завдання з енергозбереження.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 31 березня 2015 року.

2. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Мінрегіон,

Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля за участю НКРЕКП.

До 1 березня 2015 року.

3. Розробити національний стандарт щодо систем енергетичного менеджменту, гармонізований з міжнародним стандартом ISO 50001.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку,

Міненерговугілля.

До 1 березня 2015 року.

4. Розробити нормативно-правовий акт щодо надання енерго- та газопостачальними, газорозподільними організаціями та постачальниками палива на запити державних органів узагальненої інформації у знеособленому вигляді про кінцевих споживачів енергії.

Міненерговугілля, Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Мін’юст за участю НКРЕКП.

До 31 грудня 2014 року.

5. Розробити проект акта щодо впровадження та застосування договорів про надання послуг з підвищення рівня енергоефективності та визначення механізмів розподілу фінансових ризиків між замовником та надавачем послуг під час здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку за участю НКРЕКП.

До 1 березня 2015 року.

6. Забезпечити поширення інформації про механізми раціонального використання електроенергії, правову основу та фінансові інструменти, необхідні для виконання національного індикативного завдання з енергозбереження.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Міненерговугілля.

Постійно.

7. Розробити проект акта щодо визначення порядку проведення енергетичного аудиту домашніх господарств та суб’єктів господарювання.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля.

До 1 червня 2015 року.

8. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України щодо комерційного обліку у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газо- та електропостачання, визначивши суб’єктів, відповідальних за встановлення та використання приладів обліку, граничні строки їх встановлення та механізми відшкодування витрат на встановлення таких приладів.

Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку за участю НКРЕКП.

До 1 березня 2015 року.

9. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України щодо застосування принципів раціонального використання та збереження енергії як критеріїв оцінки під час проведення тендерних процедур та державних закупівель.

Мінрегіон,
Держенергоефективності,
Мінекономрозвитку.

До 1 березня 2015 року.

10. Розробити проект акта щодо надання постачальниками енергії кінцевим споживачам у рахунках про оплату спожитої енергії інформації про фактичні ціни та обсяг енергоспоживання, порівняння такого обсягу з попереднім та середнім обсягом енергоспоживання.

НКРЕКП, Мінрегіон, Держенергоефективності, Мінекономрозвитку.

До 1 червня 2015 року.

11. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, подавати Мінрегіону та Держенергоефективності, інформацію про хід їх виконання.

Щокварталу до 10 числа   наступного місяця

12. Держенергоефективності подавати Секретаріатові Енергетичного Співтовариства звіт про стан імплементації директиви.

щороку до 30 червня наступного за звітним року

___________________