Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1150-р «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 листопада 2014 р. № 1150-р

Київ

Про схвалення розроблених Міністерством
економічного розвитку і торгівлі планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів.

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 1150-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких
здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 р.про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 114, 27 квітня 2006 р., с. 64—85).

2. Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р.про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами(Офіційний вісник ЄС, L 153, 18 червня 2010 р., с. 1—12).

3. Директива 2010/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичної ефективності будівель (Офіційний вісник ЄС, L 153, 18 червня 2010 р., с. 13—35).

____________________