Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.06 №1670 «Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки»

                                                          

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                 від 29 листопада 2006 р. N 1670
                               Київ

               Про затвердження Порядку проведення
              кваліфікації когенераційної установки

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 841 ( 841-2011-п ) від 03.08.2011
           N 507 ( 507-2015-п ) від 17.07.2015 }
 

     Відповідно до  статті  11  Закону  України  "Про  комбіноване
виробництво  теплової  та  електричної  енергії  (когенерацію)  та
використання скидного  енергопотенціалу"     ( 2509-15 )   Кабінет
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Порядок   проведення  кваліфікації  когенераційної
установки, що додається.
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 37
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                від 29 листопада 2006 р. N 1670

                             ПОРЯДОК
         проведення кваліфікації когенераційної установки
 

     1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення  відповідності
умов  та  показників  експлуатації  когенераційної установки,  яка
відпускає частину або весь обсяг  виробленої  електричної  енергії
споживачам,   крім  потреб  власного  споживання,  кваліфікаційним
показникам однієї  з  двох  умов,  визначених  статтею  11  Закону
України  "Про  комбіноване  виробництво  теплової  та  електричної
енергії (когенерацію) та використання  скидного  енергопотенціалу"
( 2509-15 ) (далі - кваліфікація когенераційної установки).

     2. Когенераційна  установка,  умови та показники експлуатації
якої відповідають   кваліфікаційним   показникам,   зазначеним   у
пункті 1, визнається кваліфікованою.

     3.    Кваліфікація   когенераційної   установки   проводиться
Держенергоефективності  у  порядку  (  z1042-13  ),  встановленому
Мінрегіоном.  { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 507 ( 507-2015-п ) від 17.07.2015 }

     До проведення  кваліфікації  когенераційної  установки можуть
залучатися науково-дослідні та  проектно-конструкторські  установи
(організації).

{  Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  841 ( 841-2011-п ) від
03.08.2011 }
 

     {   Пункт   4  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  841
( 841-2011-п ) від 03.08.2011 }

     {   Пункт   5  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  841
( 841-2011-п ) від 03.08.2011 }
 

     6.  За  результатами  розгляду  протягом  30 календарних днів
поданої  заявником  або   уповноваженою   ним   особою   технічної
інформації   про  когенераційну  установку  Держенергоефективності
приймає рішення про видачу або  відмову  у  видачі  свідоцтва  про
кваліфікацію когенераційної установки.

     Форма свідоцтва  про кваліфікацію когенераційної установки та
форма   технічної   інформації   про    когенераційну    установку
(  z1042-13  ) встановлюються Мінрегіоном. { Абзац другий пункту 6
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 507 ( 507-2015-п )
від 17.07.2015 }

     Рішення Держенергоефективності    про    відмову   у   видачі
зазначеного свідоцтва (з обґрунтуванням підстав)  надсилається  не
пізніше   трьох   днів   з   дня  його  прийняття  заявникові  або
уповноваженій ним особі.

{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  841 ( 841-2011-п ) від
03.08.2011 }

     7.   Свідоцтво   про  кваліфікацію  когенераційної  установки
(  z1042-13  ) дійсне протягом одного року.