Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.10 №243

Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. № 105)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру Значення показників
усього у тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива кількість розроблених технічних завдань до стандартів одиниць 25 25          
кількість розроблених стандартів —“— 175 5 30 35 35 35 35
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів —“— 4   4        
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та обсяг заміщення та зменшення обсягу споживання первинних
енергоресурсів у результаті:
               
  оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств млн. тонн умовного палива* 9,69   0,62 1,17 2,38 4,83 9,69
  проведення модернізації газотранспортної системи —“— 0,9 0,01 0,06 0,11 0,23 0,45 0,9
  популяризації енергоефективності проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей млн. тонн умовного палива* 0,87       0,06 0,44 0,87
    проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення  проектно-кошторисної документації —“— 0,47 0,04 0,47        
         
    кількість будівель 1975 1249 726        
           
    проведення санації об’єктів соціальної сфери та житлових будинків млн. тонн умовного палива* 0,6   0,03 0,075 0,15 0,3 0,6
    кількість будівель 645   60 135 120 140 190
    проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної млн. тонн умовного палива* 3,51     3,51      
    сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики                
    впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об’єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики млн. тонн умовного палива* 17,24   1,1   4,3 8,6 17,24
    впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання —“— 5,6 0,02 0,16   1,42 3,19 5,6
    проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень на використання —“— 7,89 0,08 0,51   1,95 3,94 7,89
    котлів 1793 356 461   1119 1609 1793
    відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива                
    здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива кількість заходів 48 24 24        
3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також  вторинними енергоресурсами введена в експлуатацію потужність та обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті:                
  будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії млн. тонн умовного палива 7,73       1,04 3,82 7,73
    будівництва електрогенеруючих  потужностей на основі використання енергії вітру ГВт 5,61   1,07 1,1 1,14 1,15 1,15
    млн. тонн умовного палива 15,12   1,03 2,04 3,04 4,02 4,99
    реалізації проектів з МВт 1453   50 118 255 440 590
    будівництва сонячних установок для виробництва електричної та теплової енергії млн. тонн умовного палива 1,57   0,03 0,07 0,22 0,46 0,79
    відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей

МВт

млн. тонн умовного палива

75   0,8 4,7 16,5 26,5 26,5
    0,23     0,01 0,03 0,07 0,12
    реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі МВт           млн. тонн умовного палива 791   79,3 158,6 158,6 158,6 235,9
    1,36   0,06 0,16 0,26 0,36 0,52
    реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі

МВт

млн. тонн умовного палива

111   11,1 22,2 22,2 22,2 33,3
    0,19   0,01 0,02 0,03 0,05 0,08
    реалізації проектів з будівництва установок  для виробництва біодизеля млн. тонн 0,08   0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
    млн. тонн умовного палива 0,07     0,01 0,01 0,02 0,03
    реалізації проектів з будівництва установок  для виробництва паливного біоетанолу

млн. тонн

млн. тонн умовного палива

0,6   0,06 0,12 0,12 0,12 0,18
    1,14   0,11 0,23 0,23 0,23 0,34
    реалізації проектів з  перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

млн. тонн

млн. тонн умовного палива

0,75   0,03 0,08 0,15 0,2 0,29
    0,26   0,01 0,03 0,05 0,07 0,1
    реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси МВт 461,5   8,5 43 87 130 193
    млн. тонн умовного палива 2,54   0,02 0,14 0,37 0,73 1,28
                     
                     
    реалізації пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу

МВт

млн. тонн умовного палива

200     15 30 46 109
    0,41     0,01 0,04 0,1 0,26
    впровадження технологій використання промислового газу —“— 48,48   8,86 9,37 9,67 9,98 10,6
    впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу —“—   2,6   0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
    реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива —“— 25,22     6,08 6,08 6,08 6,98
                             

 

_____________________


* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.