Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.10 №243

Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. № 105)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки

Найменування
завдання
Найменування
показника
Значення показника Найменування
заходу
Відповідальний
за виконання
Джерела фінансу-вання
(державний, місцевий
бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефектив-ності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива кількість розроблених технічних завдань до стандартів 25 25           1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Держенергоефек-тивності державний бюджет 1 1          
кількість розроблених стандартів 175 5 30 35 35 35 35 2) розроблення стандартів у сфері: —“— —“— 17,9 0,5 2,9 6,6 2,7 2,6 2,6
130 5 25 25 25 25 25 енергоефективності     13,547 0,5 2,247 5 2 1,9 1,9
45   5 10 10 10 10 відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива     4,353   0,653 1,6 0,7 0,7 0,7
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів 4   4         3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу —“— —“— 0,6   0,6        
Разом за завданням 1                     —“— 19,5 1,5 3,5 6,6 2,7 2,6 2,6
                                     
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

[1] Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 5,6 0,02 0,16   1,42 3,19 5,6 6) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах Держенергоефек-тивності державний бюджет 2103,9 210,5 293,5 7,4 523,8 525,8
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцевий бюджет 3226,9 387,2 430,3 494,8 570,1 634,6
інші джерела 40956,3 1655,5 2533,9 4375,9 7893,4 11585,2
                Разом       46287,1 2253,2 3257,7 4878,1 8987,3 12745,6
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість котлів
7,89/ 1793 0,08/
356
0,51/
461
  1,95/
1119
3,94/
1609
7,89/
1793
7) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Держенергоефек-тивності державний бюджет 1593,5   128,1   378,7 519,5
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцевий бюджет 39,1 4,7 5,2 6 6,9 7,7
інші
джерела
534,4 20,9 30,9 55,8 102,7 153,2
                Разом       2167 25,6 164,2 61,8 488,3 680,4
обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 3,51     3,51       8) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в:  Держенергоефек-тивності
Мінрегіон
державний бюджет 416,0071     416,0071    
                               
  0,06     0,06       Автономній Республіці Крим     12,2326     12,2326    
                областях:                
  0,01     0,01       Вінницькій     8,0736     8,0736    
  0,04     0,04       Волинській     7,5475     7,5475    
  1     1       Дніпропетровській     48,5671     48,5671    
  0,52     0,52       Донецькій     43,3496     43,3496    
  0,45     0,45       Житомирській     7,3533     7,3533    
  0,02     0,02       Закарпатській     2,0482     2,0482    
  0,03     0,03       Запорізькій     21,7844     21,7844    
  0,02     0,02       Івано-Франківській     6,0129     6,0129    
  0,04     0,04       Київській     14,9760     14,9760    
  0,01     0,01       Кіровоградській     4,3907     4,3907    
  0,45     0,45       Луганській     21,1455     21,1455    
  0,07     0,07       Львівській     16,2099     16,2099    
  0,01     0,01       Миколаївській     8,3555     8,3555    
  0,03     0,03       Одеській     16,6671     16,6671    
  0,02     0,02       Полтавській     20,5881     20,5881    
  0,04     0,04       Рівненській     8,8440     8,8440    
  0,08     0,08       Сумській     8,5810     8,5810    
  0,01     0,01       Тернопільській     3,8771     3,8771    
  0,07     0,07       Харківській     41,422     41,422    
  0,08     0,08       Херсонській     3,9773     3,9773    
  0,01     0,01       Хмельницькій     8,7877     8,7877    
  0,02     0,02       Черкаській     9,6145     9,6145    
  0,01     0,01       Чернівецькій     2,5117     2,5117    
  0,02     0,02       Чернігівській     8,0111     8,0111    
  0,06     0,06       м. Києві     57,4584     57,4584    
  0,33     0,33       м. Севастополі     3,6203     3,6203    
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 0,9 0,01 0,06 0,11 0,23 0,45 0,9 9) проведення модернізації газотранспортної системи Міненерговугілля інші джерела 7200 411,8 751,7 1074,3 1428,5 1592,6
—“— 0,87       0,06 0,44 0,87 10) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцен-тралей —“— —“— 38400 1434,2 1953,1 3742,8 7327,8 11387,2
кількість заходів 48 24 24         11) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюванихджерел енергії та альтернативних видів палива Держенергоефек-тивності державний бюджет 7,7   3,9 3,8    
нерозподілений залишок                 —“— —“— 100 100        
Разом за завданням 2                       224195,7071 9028,6 13709,7 23739,5071 43462,1 63413,8 70842
у тому числі                     державний бюджет 6621,4071 448,5 515,5 466,6071 1605 1749,7 1836,1
                      місцевий бюджет 15000 1800 2000 2300 2650 2950 3300
                      інші
джерела
202574,3 6780,1 11194,2 20972,9 39207,1 58714,1 65705,9
                                     
3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 7,33       0,94 3,62 7,33 1) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Держенергоефек-тивності Міненерговугілля державний бюджет 674,8954 50 294,9 329,9954      
видів палива, а також вторинними енергоресурсами                 Республіці Крим та Одеській області, у тому числі будівництво:                  
    0,95       0,24 0,48 0,95 повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС — Арциз і пристанційного вузла     71,8786   50 21,8786      
    0,47       0,12 0,23 0,47 магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Кілія”     120,1197   60 60,1197      
    0,47       0,12 0,23 0,47 магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Рені”     93,1971   50 43,1971      
    0,47       0,12 0,23 0,47 магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Залізничне”     102,3   27,5 74,8      
    3,62         1,77 3,62 повітряної лінії електропередачі 330 кВ Західнокримська — Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Західнокримська” та “Севастополь”     130     130      
    0,95       0,24 0,48 0,95 повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС — Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ “Західнокримська”     85   85        
    0,4       0,1 0,2 0,4 повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове — Водовод та пристанційного вузла     72,4 50 22,4        
  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 0,4       0,1 0,2 0,4 2) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь —Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Сімферополь” і “Севастополь” Держенергоефек-тивності Міненерговугілля державний бюджет 160 100 60        
                  3) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми Держенергоефек-тивності державний бюджет 69,6   10,4 11,2 17,1 15,6 15,3
                  4) проведення досліджень: Держенергоефек-тивності державний бюджет              
                  потенціалу регіонів щодо розміщення об’єктів відновлюваної енергетики     11,7   8,2 3,5      
                  поточного стану малих гідроелектростанцій     11,1   9,6 1,5      
                  вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання     16   7,9 8,1      
  введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 5,61/
15,12
  1,07/
1,03
1,1/
2,04
1,14/3,04 1,15/
4,02
1,15/4,99 5) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі: Держенергоефек-тивності інші джерела 76001   14452 14962 15462 15562 15563
  введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 5,61/
15,12
  1,07/
1,03
1,1/
2,04
1,14/3,04 1,15/
4,02
1,15/4,99 5) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі: Держенергоефек-тивності інші джерела 76001   14452 14962 15462 15562 15563
  0,61/
0,57
  0,07/ 0,06 0,1/
0,1
0,14/ 0,13 0,15/ 0,14 0,15/0,14 реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт     8190   890 1400 1900 2000 2000
    5/
14,55
  1/
0,97
1/
1,94
1/
2,91
1/
3,88
1/
4,85
будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях     67811   13562 13562 13562 13562 13563
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 1453/ 1,57   50/ 0,03 118/ 0,07 255/ 0,22 440/ 0,46 590/ 0,79 6) реалізація проектів з використання енергії сонця для: Держенергоефек-тивності інші джерела              
  560/
0,5
  30/ 0,01 65/ 0,03 110/ 0,08 165/ 0,15 190/ 0,23 виробництва електроенергії, у тому числі:                  
  60/ 0,07     5 10/ 0,01 20/ 0,02 25/ 0,04 - реалізація пілотних проектів     2316   82 194 386 771 883
    500/ 0,43   30/ 0,01 60/ 0,03 100/ 0,07 145/ 0,13 165/ 0,19 - будівництво промислових сонячних установок     16933,5   1153 2116 3464 4811,5 5389
    893/ 1,07   20/ 0,02 53/ 0,04 145/ 0,14 275/ 0,31 400/ 0,56 виробництва теплової енергії, у тому числі:                  
    93/ 0,07     8 15/ 0,01 30/ 0,02 40/ 0,04 - реалізація пілотних проектів     283,5   12 25 46 80,5 120
    800/
1
  20/ 0,02 45/ 0,04 130/ 0,13 245/ 0,29 360/ 0,52 - будівництво промислових сонячних установок     2117   58 110 344 645 960
                  Разом         21650   1305 2445 4240 6308 7352
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 75/
0,23
  0,8 4,7/ 0,01 16,5/0,03 26,5/
0,07
26,5/0,12 7) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі: —“— —“— 1500   31 118 331 530 490
  50/
0,13
      10/
0,01
20/
0,04
20/
0,08
реалізація пілотних проектів з будівництва нових малих гідроелектростанцій     1000   15 25 200 400 360
  25/
0,1
  0,8 4,7/ 0,01 6,5/ 0,02 6,5/ 0,03 6,5/ 0,04 відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій     500   16 93 131 130 130
                                     
  введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 791/ 1,36   79,3/ 0,06 158,6/0,16 158,6/0,26 158,6/0,36 235,9/0,52 8) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва: Держенергоефек-тивності інші джерела 1069   106,9 213,8 213,8 213,8 320,7
  770/
1,2
  77/ 0,05 154/ 0,14 154/ 0,23 154/ 0,32 231/ 0,46 електроенергії     299   29,9 59,8 59,8 59,8 89,7
  21/
0,16
  2,3/ 0,01 4,6/ 0,02 4,6/ 0,03 4,6/ 0,04 4,9/ 0,06 теплової енергії     770   77 154 154 154 231
  —“— 111/ 0,19   11,1/ 0,01 22,2/
0,02
22,2/0,03 22,2/
0,05
33,3/0,08 9) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва: —“— —“— 147   14,7 29,4 29,4 29,4 44,1
    3/
0,02
  0,3 0,6 0,6 0,6/ 0,01 0,9/ 0,01 електроенергії     39   3,9 7,8 7,8 7,8 11,7
    108/ 0,17   10,8/ 0,01 21,6/ 0,02 21,6/ 0,03 21,6/ 0,04 32,4/ 0,07 теплової енергії     108   10,8 21,6 21,6 21,6 32,4
  введена в експлуатацію потужність (млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)               10) реалізація проектів з: —“— —“—              
  0,08/ 0,07   0,01 0,01/
0,01
0,01/ 0,01 0,02/ 0,02 0,03/ 0,03 будівництва установок для виробництва біодизеля     4,2   0,4 0,8 0,8 1 1,2
  0,6/ 1,14   0,06/ 0,11 0,12/ 0,23 0,12/ 0,23 0,12/ 0,23 0,18/ 0,34 будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу     1903   190,3 380,6 380,6 380,6 570,9
  0,75/ 0,26   0,03/ 0,01 0,08/ 0,03 0,15/ 0,05 0,2/ 0,07 0,29/ 0,1 перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу     71,6   7,2 14,3 14,3 14,3 21,5
 

введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

—“—

461,5/ 2,54   8,5/ 0,02 43/ 0,14 87/ 0,37 130/ 0,73 193/ 1,28 11) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси Держенергоефек-тивності інші джерела 6000   113 565 1130 1695 2497
  200/ 0,41     15/ 0,01 30/ 0,04 46/ 0,1 109/ 0,26 12) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням  супутнього газу, в тому числі для: —“— —“— 2432,9   13,7 115,9 306,7 557,1 1439,5
    100/ 0,3       10/ 0,02 20/ 0,07 70/ 0,21 вироблення
електроенергії в:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні  облдержадміні-страції   1718,3   7,4 9,1 163,9 371,1 1166,8
                  Автономній Республіці Крим   95,4   0,4 0,5 9,1 20,6 64,8
                  областях:                
                  Закарпатській     955,1   4,2 5,1 91,1 206,3 648,4
                  Івано-Франківській     95,4   0,4 0,5 9,1 20,6 64,8
                  Львівській     190,8   0,8 1 18,2 41,2 129,6
                  Полтавській     190,8   0,8 1 18,2 41,2 129,6
                  Харківській     190,8   0,8 1 18,2 41,2 129,6
    100/ 0,11     15/ 0,01 20/ 0,02 26/ 0,03 39/ 0,05 вироблення теплової енергії в: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні облдержадміні-страції   714,6   6,3 106,8 142,8 186 272,7
                  Автономній Республіці Крим     66,4   0,6 9,9 13,3 17,3 25,3
                  областях:                  
                  Вінницькій     18,3   0,1 2,7 3,7 4,8 7
                  Волинській     14,1   0,1 2,1 2,8 3,7 5,4
                  Дніпропетровській     22,6   0,2 3,4 4,5 5,9 8,6
                  Донецькій     18,9   0,1 2,8 3,8 4,9 7,3
                  Житомирській     21,5   0,2 3,2 4,3 5,6 8,2
                  Закарпатській     50,5   0,5 7,6 10,1 13,1 19,2
                  Запорізькій     21,5   0,2 3,2 4,3 5,6 8,2
                  Івано-Франківській     10,7   0,1 1,6 2,1 2,8 4,1
                  Київській     20,7   0,2 3,1 4,1 5,4 7,9
                  Кіровоградській     16,9   0,1 2,5 3,4 4,4 6,5
                  Луганській     19   0,2 2,8 3,8 4,9 7,3
                  Львівській     47,2   0,4 7,1 9,4 12,3 18
                  Миколаївській     16,9   0,1 2,5 3,4 4,4 6,5
                  Одеській     24,2   0,2 3,6 4,8 6,3 9,3
                  Полтавській     52,3   0,5 7,8 10,5 13,6 19,9
                  Рівненській     44,1   0,4 6,6 8,8 11,5 16,8
                  Сумській     51,5   0,5 7,7 10,3 13,4 19,6
                  Тернопільській     10   0,1 1,5 2 2,6 3,8
                  Харківській     53,9   0,5 8,1 10,8 14 20,5
                  Херсонській     52   0,5 7,8 10,4 13,5 19,8
                  Хмельницькій     14,6   0,1 2,2 2,9 3,8 5,6
                  Черкаській     14,6   0,1 2,2 2,9 3,8 5,6
                  Чернівецькій     4,2   0,1 0,6 0,8 1,1 1,6
                  Чернігівській     28   0,2 4,2 5,6 7,3 10,7
  обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів
(млн. тонн умовного палива)
48,48   8,86 9,37 9,67 9,98 10,6 13) впровадження технологій використання промислового газу, в тому числі: Держенергоефек-тивності інші джерела 4396,8   104 339,4 778,6 1585,1 1589,7
    13   2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях відповідна облдержадміні-страція   130   25 26 26 26 27
    30,5   6 6,1 6,1 6,1 6,2 доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях —“—   305   60 61 61 61 62
    2,7     0,2 0,5 0,8 1,2 газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській та Львівській областях Міненерговугілля   3215,7     127,4 619,9 1280,9 1187,5
    0,02         0,004 0,016 сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях —“— —“— 646,1     105 51,7 196,2 293,2
    0,86   0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 конверторного газу в Луганській та Дніпропетровській областях відповідна облдержадміні-страція   86   16 17 17 18 18
    1,4   0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 феросплавного газу в Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях відповідна облдержадміні-страція   14   3 3 3 3 2
  обсяг заміщення споживання первинних енерго- ресурсів (млн. тонн умовного палива) 2,6   0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 14) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії Міненерговугілля інші джерела 87   14 15 18 19 21
  —“— 25,22     6,08 6,08 6,08 6,98 15) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації —“— 1177   390 393 394    
    24,9     6 6 6 6,9 газоподібного     65   20 22 23    
    0,32     0,08 0,08 0,08 0,08 рідкого     1112   37 371 371    
Разом за завданням 3                       117382,7954 150 17133,2

19946,

4954

23316,3 26910,9 29925,9
у тому числі                     державний бюджет 943,2954 150 391 354,2954 17,1 15,6 15,3
                      інші джерела 116439,5   16742,2 19592,2 23299,2 26895,3 29910,6
Усього за Програмою                       341598,0025 9180,1 30846,4 43692,6025 66781,1 90327,3 100770,5
у тому числі                     державний бюджет 7584,2025 600 910 827,5025 1624,8 1767,9 1854
                      місцевий бюджет 15000 1800 2000 2300 2650 2950 3300
                      інші джерела 319013,8 6780,1 27936,4 40565,1 62506,3 85609,4 95616,5
                                                 

_____________________