Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 314 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2014 р.№ 314

Київ

Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
державної підтримки заходів з енергозбереження
через механізм здешевлення кредитів

КабінетМіністрівУкраїнипостановляє:

Внести доПорядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів,затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід13квітня2011 р. № 439 (ОфіційнийвісникУкраїни, 2011 р., № 31, ст. 1328, № 92, ст. 3344; 2012 р.,№ 64, ст. 2617),зміни,щододаються.

                 Прем’єр-міністр України                                                  А. ЯЦЕНЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. № 314

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для державної підтримки заходів з 
енергозбереження через механізм здешевлення кредитів

1. Перше речення пункту 3 Порядку викласти в такій редакції:

“Бюджетні кошти спрямовуються на компенсацію фактичних витрат, пов’язаних із сплатою у поточному бюджетному періоді відсотків за користування кредитами, залученими суб’єктами господарювання у національній валюті, для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та посилення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання різних галузей економіки (далі — інвестиційний проект), зокрема тих, що пов’язані із зменшенням обсягів споживання природного газу (далі — компенсація).”.

2. Пункт 7 після слів “споживання природного газу” доповнити словами “та внесені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій”.

3. У пункті 9:

в абзаці п’ятому слова “бізнес-плану енергоефективного проекту, включаючи короткий опис проекту” замінити словами “інвестиційного проекту, розробленого в порядку і за формою, затвердженими Мінекономрозвитку,”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“копії витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій;

копії експертного висновку оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту.”.

4. В абзаці першому пункту 13 слова “бізнес-планом енергоефективного проекту” та“бізнес-планом” замінити словами “інвестиційним проектом”.

5. У пункті 14 слова “Державної казначейської служби” замінити словом “Казначейства”.

6. У тексті Порядку слова “енергоефективний проект” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “інвестиційний проект” у відповідному відмінку і числі.

_____________________