Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056"

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 8 квітня 2015 р. № 231 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 13, ст. 484, № 77, ст. 3111; 2013 р., № 73, ст. 2697; 2014 р., № 76, ст. 2152) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081, № 87, ст. 3541; 2013 р., № 73, ст. 2697; 2014 р., № 80, ст. 2268) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 18  
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 квітня 2015 р. № 231

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

1. У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243:

1) у розділі “Завдання і заходи”:

в абзаці шістнадцятому слова “тіла кредиту” замінити словами “суми кредиту”;

доповнити розділ після абзацу шістнадцятого новими абзацами такого змісту:

“- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

- стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;”.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - п’ятдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - шістдесят першим;

2) розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти у такій редакції:

“Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 343,42 млрд. гривень, у тому числі 5,11 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.”;

3) у додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування, млрд. гривень У тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Державний бюджет 5,11 0,6 0,91 0,83 1,77 0,5 0,5
Місцеві бюджети 15 1,8 2 2,3 2,65 2,95 3,3
Інші джерела 323,31 6,78 27,94 40,58 62,88 86,41 98,72
Усього 343,42 9,18 30,85 43,71 67,3 89,86 102,52”;

у додатку 2:

у пункті 1 позицію “кількість розроблених стандартів” викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
кількість розроблених стандартів 105 5 30 35 35     2) розроблення стандартів у сфері:   державний бюджет 12,924 0,5 2,9 6,6 2,924    
80 5 25 25 25     енергоефективності     9,971 0,5 2,247 5 2,224    
25   5 10 10     відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива     2,953   0,653 1,6 0,7”;    

позицію “Разом за завданням 1” викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Разом за завданням 1                     14,524 1,5 3,5 6,6 2,924”;    

у пункті 2:

позиції “обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*” і “зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/кількість котлів” викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 10,36   1,1   4,3 5,1 10,36 6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики Держенергоефективності державний бюджет 619,9   30 9,4 580,5    
              Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцевий бюджет 4312 517,4 574,9 661,2 761,8 848 948,7
              інші джерела 47241,9 1818 2703,3 4915 9086,3 13579,4 15139,9
                Разом     52173,8 2335,4 3308,2 5585,6 10428,6 14427,4 16088,6
-“- 4,12 0,02 0,16   1,42 2,2 4,12 7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах Держенергоефективності державний бюджет 938,1735 210,5 293,5 7,4 426,7735    
                Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцевий бюджет 3226,9 387,2 430,3 494,8 570,1 634,6 709,9
                інші джерела 40956,3 1655,5 2533,9 4375,9 7893,4 11585,2 12912,4
                Разом     45121,3735 2253,2 3257,7 4878,1 8890,2735 12219,8 13622,3
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів 2,81/ 1304 0,08/ 356 0,51/ 461   1,95/ 1119 2,25/ 1245 2,81/ 1304 8) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Держенергоефективності державний бюджет 424,8   128,1   296,7    
              Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації місцевий бюджет 39,1 4,7 5,2 6 6,9 7,7 8,6
              інші джерела 534,4 20,9 30,9 55,8 102,7 153,2 170,9
                Разом     998,3 25,6 164,2 61,8 406,3 160,9 179,5”;

Начало формы

Конец формы

     

позицію “обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*” викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)* 4,85         3,65 1,2 13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики Держенергоефективності, Мінрегіон державний бюджет 1190,5830848     300,0071 299,85 443,3229928 147,402992”;

позицію “кількість домогосподарств, тис. одиниць” викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
кількість домогосподарств, тис. одиниць 122,07     61,07   47 14 17) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) Держенергоефективності державний бюджет 147,59389146     50   50 47,59587146”;

доповнити пункт такими позиціями:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
кількість домогосподарств, тис. одиниць 22           22 17-1) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів Держенергоефективності державний бюджет 198           198
кількість будинків, тис. одиниць 1,6           1,6 17-2) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів -“- -“- 97,92           97,92”;

позицію “кількість заходів” викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
кількість заходів 112 24 24     32 32 18) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Держенергоефективності державний бюджет 20,1025   3,9 3,8 2,8025 4,8 4,8”;

позицію “Разом за завданням 2” викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Разом за завданням 2                     221784,12495626 9028,6 13709,7 23896,1071 43485,876 62162,2229928 69501,61886346
у тому числі                   державний бюджет 4209,82495626 448,5 515,5 623,2071 1628,776 498,1229928 495,71886346
                    місцевий бюджет 15000 1800 2000 2300 2650 2950 3300
                    інші джерела 202574,3 6780,1 11194,2 20972,9 39207,1 58714,1 65705,9”;

у пункті 3:

підпункт 4 викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогноз ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
                4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми Держенергоефективності державний бюджет 27,5   10,4   17,1”;    

позицію “Разом за завданням 3” викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Разом за завданням 3                     121606,3254 150 17133,2 19805,815 23811,41 27695,3 33010,6
у тому числі                   державний бюджет 873,7954 150 391 197,6954 135,1    
                    інші джерела 120732,53   16742,2 19608,12 23676,31 27695,3 33010,6”;

позицію “Усього за Програмою” викласти у такій редакції:

“Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Усього за Програмою                     343404,97435626 9180,1 30846,4 43708,5225 67300,21 89857,5229928 102512,21886346
у тому числі                   державний бюджет 5098,14435626 600 910 827,5025 1766,8 498,1229928 495,71886346
                    місцевий бюджет 15000 1800 2000 2300 2650 2950 3300
                    інші джерела 323306,83 6780,1 27936,4 40581,02 62883,41 86409,4 98716,5”;

у додатку 3:

у пункті 1 позицію “кількість розроблених стандартів” викласти у такій редакції:

“Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру Значення показників
усього у тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015
кількість розроблених стандартів стандартів 105 5 30 35 35”;    

абзаци сьомий - дванадцятий пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру Значення показників
усього у тому числі за роками
2010 2011 2012 2013 2014 2015
проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики млн. тонн умовного палива* 4,85         3,65 1,2
впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об’єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики -“- 10,36   1,1   4,3 5,1 10,36
впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання млн. тонн умовного палива* 4,12 0,02 0,16   1,42 2,2 4,12
проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива млн. тонн умовного палива* 2,81 0,08 0,51   1,95 2,25 2,81
кількість котлів 1304 356 461   1119 1245 1304
стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) кількість домогосподарств, тис. одиниць 122,07     61,07   47 14
стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів -“- 22           22
стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів кількість будинків, тис. одиниць 1,6           1,6
здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива кількість заходів 112 24 24     32 32”.

2. УПорядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056:

1) вабзаці першомупункту 2 слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіон”;

2) упункті 3:

підпункти 3і4викласти у такій редакції:

“3) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

- обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;

- регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) для місць загального користування (зокрема, під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ);

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі щодо заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів);

4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);”;

доповнитипунктпідпунктами 4-1і 4-2такого змісту:

“4-1) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одноквартирних житлових будинків:

- радіатори опалення з терморегуляторами;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом);

- рекуператори тепла вентиляційного повітря;

- вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- теплові насоси;

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

- радіатори опалення з терморегуляторами;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом);

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

4-2) погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства;”;

3)пункт 4виключити;

4) упункті 5:

підпункт 3 виключити;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

“4) для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про взаємодію з публічними акціонерними товариствами “Державний ощадний банк України”, “Державний експортно-імпортний банк України”, публічним акціонерним товариством акціонерний банк “Укргазбанк” (далі - уповноважені установи) та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених установ для погашення частини суми кредиту. Уповноважені установи протягом трьох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в уповноважених установах, для погашення частини суми кредиту.

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими установами на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1пункту 3 цього Порядку.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені установи подають Держенергоефективності щомісяця до 20 числа наступного періоду два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1пункту 3 цього Порядку.

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до уповноваженої установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються уповноваженою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання уповноваженою установою таких документів.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до Держенергоефективності зведених реєстрів позичальників.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

40 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 10000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором;

20 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 5000 гривень за одним кредитним договором;

30 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4-1пункту 3 цього Порядку, але не більш як 10000 гривень за одним кредитним договором.

За кожним заходом, передбаченим підпунктами 3, 4 і 4-1пункту 3 цього Порядку, позичальник може отримати таке відшкодування лише один раз протягом одного бюджетного періоду.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

У кредитному договорі у графі “цілі кредитування” зазначається посилання на відповідний підпункт пункту 2додатка 2до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762).

За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1пункту 3 цього Порядку, уповноважені установи формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - позичальника;

ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);

місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або місцезнаходження юридичної особи - позичальника;

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1пункту 3 цього Порядку, із зазначенням типу будинку (одно-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженій установі позичальником;

відомості щодо енергоефективних заходів (із зазначенням повної назви енергоефективного обладнання та/або матеріалів, придбаних відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1пункту 3 цього Порядку);

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу), що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях).

Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

Для заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, до копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, належать акти виконаних робіт та/або інші документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в уповноважених установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженою установою Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою позичальника.”.