Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1005 «Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 28 вересня 2011 р. N 1005
Київ

Про затвердження переліку товарів власного виробництва,
80 відсотків прибутку підприємств
від продажу яких на митній території України
звільняється від оподаткування

Відповідно до пункту 158.1 статті 158 Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік товарів власного виробництва,
80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній
території України звільняється від оподаткування, згідно з
додатком.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2011 р. N 1005

ПЕРЕЛІК
товарів власного виробництва,
80 відсотків прибутку підприємств
від продажу яких на митній території України
звільняється від оподаткування

------------------------------------------------------------------
| Код за | Стислий опис видів товарів |
| галузевим | |
| класифікатором| |
| енергозбері- | |
| гаючих товарів| |
|( v0159824-10 )| |
|----------------------------------------------------------------|
| Устатковання, що працює на відновлюваних джерелах енергії |
|----------------------------------------------------------------|
|34.10.13.000.01|Двигуни внутрішнього згоряння, які працюють з |
| |використанням біодизеля |
|---------------+------------------------------------------------|
|34.10.11.300.01|Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з |
| |об'ємом циліндра до 250 куб.см, які працюють з |
| |використанням біопалива з вмістом етилового |
| |спирту 85 відсотків, для автотранспортних |
| |засобів |
|---------------+------------------------------------------------|
|34.10.11.500.01|Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з |
| |об'ємом циліндра від 250 до 1000 куб.см, які |
| |працюють з використанням біопалива з вмістом |
| |етилового спирту 85 відсотків, для |
| |автотранспортних засобів |
|---------------+------------------------------------------------|
|34.10.12.000.01|Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з |
| |об'ємом циліндра більш як 1000 куб.см, які |
| |працюють з використанням біопалива з вмістом |
| |етилового спирту 85 відсотків, для |
| |автотранспортних засобів |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.72.13.000.01|Теплогенератори потужністю від 3 кВт і вище з |
| |коефіцієнтом корисної дії 80 відсотків і вище, |
| |які працюють з використанням альтернативних |
| |видів палива |
|---------------+------------------------------------------------|
|28.22.12.050.01|Котли з коефіцієнтом корисної дії від |
| |80 відсотків і вище, які працюють з |
| |використанням твердої біомаси |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.24.11.300.01|Газогенератори з коефіцієнтом корисної дії |
| |85 відсотків і вище, які працюють з |
| |використанням біомаси за технологією її піролізу|
|---------------+------------------------------------------------|
|29.11.22.000.01|Гідротурбіни для малих гідроелектростанцій |
| |потужністю до 100 кВт з коефіцієнтом |
| |корисної дії 85 відсотків і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.11.22.000.02|Гідротурбіни для малих гідроелектростанцій |
| |потужністю 100-1000 кВт з коефіцієнтом корисної |
| |дії 87 відсотків і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.11.22.000.03|Гідротурбіни для малих гідроелектростанцій |
| |потужністю 1-10 МВт з коефіцієнтом корисної дії |
| |90 відсотків і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|31.10.32.500.06|Біоенергетичні когенераційні автономні |
| |установки, які працюють з використанням |
| |біогазу, виробленого з органічних добрив або |
| |відходів |
|---------------+------------------------------------------------|
|31.10.32.500.07|Автономні когенераційні мобільні газомоторні |
| |установки, які працюють з використанням |
| |шахтного або феросплавного газу |
|---------------+------------------------------------------------|
|31.10.32.500.05|Мікрогідроелектростанції потужністю до 100 кВт з|
| |коефіцієнтом корисної дії 80 відсотків і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.72.14.000.01|Сонячні колектори з коефіцієнтом корисної дії |
| |60 відсотків і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|32.10.52.370.01|Плівкові фотоелектричні перетворювачі з |
| |коефіцієнтом корисної дії не менш як |
| |10 відсотків |
|---------------+------------------------------------------------|
|32.10.52.370.02|Монокристалічні фотоелектричні перетворювачі з |
| |коефіцієнтом корисної дії не менш як |
| |16,5 відсотка |
|---------------+------------------------------------------------|
|31.10.32.500.03|Вітроенергетичні установки потужністю 1 МВт |
| |і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|31.10.32.500.02|Вітроенергетичні установки потужністю |
| |0,5-150 кВт для автономного енергозабезпечення |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.23.13.730.01|Теплонасосні установки компресійного типу з |
| |коефіцієнтом ефективності 2,5 і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.23.13.750.00|Теплонасосні установки абсорбційного типу |
|----------------------------------------------------------------|
| Енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, |
| експлуатація яких забезпечує економію та раціональне |
| використання паливно-енергетичних ресурсів |
|----------------------------------------------------------------|
|31.10.32.500.04|Енергетичні турбодетандерні агрегати потужністю |
| |0,3-56 МВт |
|---------------+------------------------------------------------|
|31.10.32.330.01|Газопоршневі машини комбінованого циклу |
| |потужністю до 7,5 кВ•А із коефіцієнтом |
| |використання теплоти палива 83 відсотки і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|31.10.32.350.01|Газопоршневі машини комбінованого циклу |
| |потужністю більш як 7,5 кВ•А із коефіцієнтом |
| |використання теплоти палива 83 відсотки і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|31.10.32.500.01|Газотурбінні установки комбінованого циклу з |
| |коефіцієнтом використання теплоти палива |
| |75 відсотків і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.11.23.000.01|Газотурбінні двигуни з коефіцієнтом корисної |
| |дії 35 відсотків і вище |
|---------------+------------------------------------------------|
|32.10.52.350.01|Світлодіодні джерела світла потужністю 1,6-20 Вт|
|---------------+------------------------------------------------|
|26.11.12.170.01|Листове флоат-скло з термоізоляційним шаром |
| |завтовшки 3 мм і вище з коефіцієнтом |
| |направленого пропускання світла 70 відсотків і |
| |вище та коефіцієнтом теплопровідності не більш |
| |як 1,64 Вт/(кв.м•К) |
|---------------+------------------------------------------------|
|26.15.12.000.01|Піноскло з коефіцієнтом теплопровідності не |
| |більш як 0,07 Вт/(кв.м•К) |
|---------------+------------------------------------------------|
|26.82.16.300.01|Рідкокерамічні термоізоляційні покриви з |
| |коефіцієнтом теплопровідності не більш як |
| |0,27 Вт/(кв.м•К) |
|----------------------------------------------------------------|
| Устатковання для виробництва альтернативних видів палива |
|----------------------------------------------------------------|
|29.24.11.300.02|Установки газифікації продуктивністю 1 мкуб./год|
| |і вище за нормальних умов* для виробництва |
| |генераторного та синтетичного газу |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.24.11.300.03|Установки для виробництва біогазу з обсягом |
| |1 куб.м/год і вище за нормальних умов* |
|---------------+------------------------------------------------|
|29.24.11.500.01|Установки для безперервного процесу виробництва |
| |біодизеля продуктивністю від 1 куб.м/год і вище |
------------------------------------------------------------------

_______________
* Нормальні умови: тиск - 101325 Па, температура - 273,15 К.