Розробка стандартів по енергозбереженню

standartwork

ВГО "ВРЕАЕМУ" і її члени розробили і затвердили кілька десятків державних і галузевих стандартів в галузі енергетики та енергозбереження, зокрема такі:

Національні стандарти з питань енергозбереження:

- ДСТУ 4065-2001 “Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги”;
- ДСТУ 4110-2002 “Енергоощадність. Методика аналізу та розраховування питомих витрат енергоресурсів”;
- ДСТУ 3886-99 “Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та вибору”;
- ДСТУ ISO 13600 “Системи енергетичні технічні. Основні положення”;
- ДСТУ ISO 13601:1998 “Системи енергетичні технічні. Структура для аналізу. Сектори постачання та споживання енергопродукту”;
- ДСТУ 4156-2003 “Конвеєри стрічкові. Системи електроприводу. Методика розрахунку та вибору”;
- ДСТУ 4308-2004 “Конвеєри стрічкові. Системи електроприводу. Загальні технічні вимоги”;
- 11 міжнародних стандартів: ISO 8528-1, …, ISO 8528-10, ISO 8528-12 стосовно установок генераторних змінного та постійного струму з приводом від поршневого двигуна внутрішнього згоряння;
- 4 міжнародні стандарти: ІЕС 60034-5, 60034-6, ІЕС 60034-7, ІЕС 60034-8 стосовно машин електричних обертових, тощо.

Нормативні документи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України:

- I00013184.0.001-97 "Порядок розробки і затвердження нормативних документів з енергозбереження";
- M00013184.0.018-00 "Методи аналізу і розрахунку питомих витрат енергії при експертизі енергозбереження та інспектування споживачів енергії". 

Галузеві стандарти:

- СОУ CЖКГ 74.30-35077234.011: 2007 "Енергозбереження. Енергетичний менеджмент компаній житлово-комунального господарства. Загальні вимоги” 

- СОУ CЖКГ 74.1-20077720-024: 2006 "Енергозбереження. Енергетичний аудит нафтогазового комплексу. Основні положення”

- СОУ CЖКГ 60.3-31570412.024: 2006 "Магістральні нафтопроводи. Енергозбереження. Розрахунок економії енергії"

Нами розроблено проект закону України «Про енергоаудит», який ми плануємо зареєструвати в парламенті у співпраці з одним з народних депутатів України.

ВГО "ВРЕАЕМУ"  пропонує провести комплексний енергетичний аудит компанії відповідно до державних і галузевих стандартів в галузі енергетики та енергозбереження.