Енергетичний менеджмент

managements

"Енергетичний менеджмент" – це діяльність, що спрямована на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві або в муніципалітетах, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат.

Енергоменеджмент включає:

  • моніторинг енергоспоживання;
  • аналіз існуючих показників як основи складання нових бюджетів;
  • розроблення нових маловідходних та безвідходних технологій;
  • розробку енергетичних бюджетів;
  • розроблення енергетичної політики;
  • планування нових енергозберігаючих заходів;
  • розроблення ефективних систем та засобів контролю за енергоспоживанням та захисту довкілля від забруднення;
  • організація інтегрованого енергетичного та економічного менеджменту.

До складу фахівців нашої організації входять професіонали, які розробляли державні стандарти у цій сфері та впроваджували системи енергетичного менеджменту на найбільших промислових підприємствах України.

Всеукраїнська громадська організація "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України" сприяє і консультує підприємства і муніципалітети з питань впровадження служб енергетичного менеджменту та систем енергомоніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів.

ВГО "ВРЕАЕМУ" пропонує впровадити систему енергетичного менеджменту, що дозволить раціонально використовувати паливно-енергетичні ресурси як для виробництва, так і для потреб опалення та інших невиробничих потреб.