Енергетичний аудит

131289 or 2

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - обстеження підприємств, організацій і окремих виробництв, що проводиться за ініціативою споживача з метою визначення можливості економії паливно-енергетичних ресурсів, здійснення заходів з економії на практиці шляхом упровадження механізмів енергетичної ефективності, а також з метою впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту.

Мета енергоаудиту - сприяння суб'єктам господарської діяльності у визначенні своєї політики з енергозбереження, рівня ефективності використання ПЕР, потенціалу енергозбереження, надання допомоги в розробці науково обґрунтованих норм та нормативів питомих витрат, енергобалансів, розробці заходів з енергозбереження, їх фінансовій оцінці та оцінці впливу на охорону праці та довкілля. 

Енергетичний аудит дозволяє визначити наскільки ефективно використовуються паливно-енергетичні ресурси та розробити рекомендації для скорочення їх споживання.

Об'єктами енергетичного аудиту є:

    •  підприємства, господарські об'єкти, організації, установи;
    •  будівлі, споруди, суб'єкти господарювання;
    •  виробниче та технологічне обладнання;
    •  технологічні процеси;
    •  системи електро-, тепло-, паливо-, водопостачання;
    •  технологічна документація та звітність суб'єкта господарювання у сфері енергозбереження;
    •  проекти планів будівництва, реконструкції, ліквідації об'єктів господарської діяльності.

За результатами проведення енергетичного аудиту замовник отримує:

       • програму по безвитратним енергоощадним заходам;
       • енергетичний паспорт підприємства (організації), що включає інструментально підтверджений паливно-енергетичний баланс; 
       • впровадження програми з енергозабезпечення та енергозбереження, що залежить від технологічного процесу виробництва суб'єкта господарювання;
       • звіт з аналізу енергобалансу та питомого енергоспоживання, що залежить від обсягів виробництва;
       • техніко-економічні обгрунтування та рішення збільшення рівня енергоефективності;
       • впровадження системи енергоменеджменту.

Всеукраїнська громадська організація "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України" має вагомий досвід в проведенні енергоаудитів закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств, заводів та комбінатів. Члени організації виконали енергетичний аудит на ряді підприємств:

       • Енергоблоки 200 МВт та 300 МВт Бурштинскої та Трипільської ТЕС;
       • КП «Київводоканал»;
       • КП «Київський метрополітен»;
       • Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат;
       • Центральний гірничо-збагачувальний комбінат + Створення служби енергоменеджменту (СЕМ);
       • Електроламповий завод «ІСКРА»;
       • Кримський содовий завод + Створення СЕМ;
       • Запорізьке підприємство «Кремнійполімер»;
       • Вільногірський гірничо-металургійний комбінат + Створення СЕМ;
       • Шосткінська ТЕЦ.

Для проведення енергетичного аудиту експерти Всеукраїнської громадської організації "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України" використовують найновітніші методики та наукові розробки, що базуються на національних та європейських стандартах. Серед них європейські стандарти, які набувають чинності з 1 вересня 2016 року: 

 • ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT ) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення.
 • ДСТУ ISO 50003:2016(ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту.
 • ДСТУ ISO 50004:2016(ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту.
 • ДСТУ ISO 50006:2016(ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова.
 • ДСТУ ISO 50015:2016(ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.

ВГО "ВРЕАЕМУ" пропонує провести комплексний енергетичний аудит, який дасть можливість визначити потенціал енергозбереження на підприємстві та заощаджувати кошти на використані паливно-енергетичних ресурсів.