Основні види діяльності ВГО "ВРЕАЕМУ"

Енергетичний аудит

131289 or 2

Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - обстеження підприємств, організацій і окремих виробництв, що проводиться за ініціативою споживача з метою визначення можливості економії паливно-енергетичних ресурсів, здійснення заходів з економії на практиці шляхом упровадження механізмів енергетичної ефективності, а також з метою впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту.

Енергетичний менеджмент

managements

"Енергетичний менеджмент" – це діяльність, що спрямована на забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві або в муніципалітетах, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат.

Питомі витрати енергоресурсів

economyenergy

Нормування витрат паливно енергетичних ресурсів (ПЕР) – це встановлення планової, об'єктивно необхідної величини їх споживання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг встановленої якості.

Проведення тренінгів, лекцій, семінарів, прес-конференцій, брифінгів, громадських досліджень, та інших заходів.

trenings

Всеукраїнська громадська організація «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерівУкраїни» організовує проведення тренінгів, лекцій, семінарів, прес-конференцій, брифінгів, громадських досліджень, та іншихзаходів спрямованих на розвиток міжнародного співробітництва з питань енергоефективності та енергозбереження та привернення суспільної уваги до ситуації у сфері енергозбереження, енергоефективності, енергетичного менеджменту та енергетичного аудиту в Україні.